Privacy Policy

Privacy Policy Claudia & Co

Uw privacy is gewaarborgd.
Claudia & Co, gevestigd te 1013 JJ Amsterdam, Haarlemmerdijk 142 H, respecteert uw privacy en beschermt uw
persoonsgegevens. Wij nemen hiervoor de technische en organisatorische maatregelen die volgens de geldende wet-
en regelgeving zijn vereist.

Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken
Claudia & Co verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan
ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in (telefonische) gesprekken en correspondentie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens kunnen verwerken
Claudia & Co kan uw persoonsgegevens voor de volgende doelen verwerken:
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Claudia & Co bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld of zo lang als de vereiste wettelijke bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Claudia & Co verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Claudia & Co gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website www.claudia-amsterdam.nl.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Vragen over
de verwerking van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar 
info@claudia-amsterdam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
U ontvangt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, een reactie op uw verzoek.

Deze privacyverklaring kan zonodig aangepast worden.